Paradentose er en alvorlig tandkødssygdom, der i fremskreden tilstand vil gøre tænderne løse. Som patient kan tilstanden være vanskelig at forholde sig til, idet lidelsen ikke giver mange symptomer, før tænderne føles løse.

Derfor er der god grund til regelmæssigt at få undersøgt dine tænder, og med en dygtig tandlæge i Køge kan du få den rette hjælp til håndteringen af paradentose. For paradentose kan opdages tidligt, og tilstanden kan ligeledes behandles, så du undgå at tilstanden lever op til sit navn ”de løse tænders sygdom”.

Opmåling af tandkødslommernes dybde

Hvis din tandlæge på baggrund af undersøgelse kan konstatere, at du lider af paradentose, vil der straks blive igangsat et behandlingsforløb.

Enhver paradentosebehandling indledes med at måle dybden i tandkødslommerne. Tandkødslommernes dybde er nemlig et udtryk for, hvor fremskreden tilstanden er, og derfor fungerer opmålingen som et led i kortlægningen af sygdommens omfang. Jo dybere tandkødslommerne er, desto mere fremskreden er tilstanden.

Langt de fleste tilfælde af paradentose vil kunne behandles med almindelig paradentosebehandling. Dog kan nogle tilfælde af paradentose være så udtalte, at de kræver operationel behandling for at sikre tændernes fremtidige sundhed.

Sådan foregår paradentosebehandling

Paradentosebehandling har til formål at stoppe sygdommens udvikling. Dette gøres ved brug af fine instrumenter, som kan trænge ned i tandkødslommerne, hvor de foretager en udrensning. Nogle gange benyttes også ultralyd til denne udrensning.

Men tandkødslommerne er ikke de eneste, der skal renses; som en del af behandlingen skal også tændernes rodoverflader renses og udglattes. Dette gøres i en tandrodsrensning.

En vigtig del af paradentosebehandlingen består i at instruere patienten i, hvordan en god mundhygiejne opretholdes. Hvis ikke patienten sørger for at have en sund mundhygiejne efter behandlingens afslutning, er der stor risiko for, at paradentosen vil vende tilbage. Da paradentose opstår på baggrund af længerevarende tandkødsbetændelse, spiller det en stor rolle for forebyggelsen af paradentose, at der holdes øje med og sættes ind over for begyndende tandkødsbetændelse.

Ved alvorlige tilfælde: Paradentoseoperationer

Modsat almindelig paradentosebehandling, hvor tandkødslommerne udrenses på simpel vis, indebærer en paradentoseoperation, at tandkødet løftes til siden. Dette kan være nødvendigt for at kunne fjerne alle bakterier, og dermed stoppe paradentosens udvikling. En sådan paradentoseoperation foretages under lokalbedøvelse, så der ikke opleves smerter under behandling.

Ofte suppleres operationen med en antibiotikakur, der sikrer effektiv bekæmpelse af alle bakterier.

Tandlægehuset Køge
Bjerggade 7
4600 Køge
56 65 14 04


Links:

http://koegetand.dk/
http://koegetand.dk/behandlinger/paradentose